IKA Afstudeer Project 2023

In mijn steeds weer terugkerend thema van ogen die kijken en observeren.

Kijk oefeningen voor een eigen visie

Ogen:
Zijn zintuigen, ogen kunnen pas een onderwerp bekijken als je er naar toe gaat / beweegt.

Kijken:
Is de onbeïnvloede objectieve waarneming die een mens doet als hij zijn omgeving observeert.

Zien:
Is een beïnvloede / subjectieve waarneming waarbij er niet zichtbare factoren zoals emoties, aannames, meningen van anderen.

Visie:
Onder invloed van je objectieve en subjectieve waarnemingen ga je zelf een mening vormen.

In veel gevallen is het kijken verdrongen door het zien, we zijn als individu heel gemakkelijk te beïnvloeden. We worden beïnvloed door anderen mensen, politiek, films, games, televisie, sociaal media, etc. etc. om een visie te vormen. Terwijl we zelf ogen hebben gekregen om mee te kijken, wellicht als we zelf beter zelf zouden kijken met onze eigen ogen en deze waarneming meer laten meewegen in de vorming van een visie hadden we waarschijnlijk een andere (eigen) visie gevormd.

In deze expositie met diverse “kijk oefeningen” wil ik de toeschouwer ervan bewust maken dat ze zelf in beweging moeten komen om een onderwerp goed te bekijken.

De kunstwerken zijn “gelaagd”
Pas als je op een specifiek standpunt staat, zie je nog iets anders, een 2e beeld dat verwerkt is in het kunstwerk. Als he het niet ziet, heb je niet goed gekeken en dat beïnvloed je visie of mening.

Ik wil objectief blijven in mijn communicatie, daarom geen politiek, actualiteit, uitspraken of beladen onderwerpen in de kunstwerken verwerken, dan wordt de waarneming en het “leermoment” subjectief.

Ik wil de aandacht puur houden op het kijken, daarom wil ik uitsluitend de “kijk oefeningen” met geometrische basis vormen, of herkenbare universele iconen.

Trivia
Het kan niet dat je iets ziet zonder er naar gekeken te hebben.